Εικόνες της Κύπρου
Μνημειακή έκδοση του Ιδρύματος Λεβέντη, η οποία καταγράφει 2004 εικόνες που συντηρήθηκαν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος, μεταξύ των ετών 1979 και 2018. Οι εικόνες προέρχονται από όλες τις επισκοπές της Κύπρου, με την παλαιότερη ζωγραφισμένη τον 12ο αιώνα και τη νεότερη το 1986. Έτσι, η έκδοση αποτελεί μια μοναδική τομή της αγιογραφίας στο νησί. Οι εικόνες οργανώνονται ανά μητρόπολη, επισκοπή, πόλη/χωριό και εκκλησία/μοναστήρι, και σε καθεμία δίνεται ένας μοναδικός κωδικός στο βιβλίο.

Η έκδοση αποτελείται από τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος, τυπωμένος με μαύρο μελάνι σε ειδικό χαρτί, λεπτό και μικρού βάρους, περιέχει περιγραφές της Θέκλας Καλλή και περιλαμβάνει μεταγραφές όλων των αναγνώσιμων επιγραφών στις εικόνες. Στο πίσω μέρος του τόμου, οκτώ ευρετήρια κατηγοριοποιούν τις εικόνες με διαφορετικούς τρόπους, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα την αγιογραφία ανά τους αιώνες. Ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος, έγχρωμοι, περιέχουν φωτογραφική τεκμηρίωση των εικόνων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης της εκκλησιαστικής κληρονομιάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο διευθυντής του Ιδρύματος Λεβέντη Χαράλαμπος Μπακιρτζής.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.