Μετέωρα
Τα «Μετέωρα» είναι ο τέταρτος και τελευταίος τόμος της τετραλογίας του Χρήστου Σ. Ρωμάνου. Ο τίτλος οφείλει το όνομά του σε μια επίσκεψη του συγγραφέα στα Μετέωρα. Όπως και στους προηγούμενους τόμους, ο συγγραφέας κράτησε τη βασική δομή της σειράς, που χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, που ο συγγραφέας ονομάζει «Με την ποίηση», αποτελείται από 15 έργα τέχνης που φτιάχτηκαν ειδικά για να συνοδεύσουν τη συλλογή ποιημάτων. Το δεύτερο και μεγαλύτερο από τα δύο μέρη, με τίτλο «Ποίηση», περιέχει 78 ποιήματα. Τόσο τα ποιήματα όσο και τα έργα τέχνης προσπαθούν να φτάσουν στην ουσία των πραγμάτων μέσα από την αφαίρεση όλων όσων δεν είναι απαραίτητα.