Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. 1971–2021: Μισός αιώνας θέατρο. Ένας κόσμος ολόκληρος
Το βιβλίο «Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου: 1971–2021» έχει εκδοθεί επ’ ευκαιρία των πενήντα χρόνων ζωής του Οργανισμού. Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε πέντε κύριες ενότητες: χαιρετισμοί/εισαγωγή, ιστορία, ρεπερτόριο, θεατρική ανάπτυξη και παραρτήματα. Στις σελίδες του βιβλίου έχει συγκεντρωθεί αρχειακό υλικό και κείμενα που εξετάζουν τη συνεισφορά του ΘΟΚ εντός και εκτός Κύπρου, τις σημαντικότερες παραγωγές την περίοδο αυτή και αναλυτικά τις πεντακόσιες περίπου παραγωγές που ανέβασε ο ΘΟΚ. Η υιοθέτηση μιας ευέλικτης δομής οργανώνει όλο το βιβλίο και επιτρέπει στην κάθε ενότητα να λειτουργεί αυτόνομα, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το υλικό. Οι πρώτες τέσσερις ενότητες είναι τυπωμένες σε χαρτί 150 γρ., ενώ η τελευταία (παραρτήματα) σε χαρτί 100 γρ. Το εξώφυλλο και η θήκη είναι τυπωμένα με μεταλλικό χρώμα σε μαύρο ανεπίχριστο χαρτί, και η βιβλιοδεσία είναι με σκληρό εξώφυλλο και τετράγωνη ράχη.