Η εκκλησία της Παναγίας του Άρακος
Η έκδοση αυτή αφορά την εκκλησία της Παναγίας του Άρακος, που θεωρείται η σημαντικότερη της Βυζαντινής περιόδου της ιστορίας της Κύπρου.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα: Το πρώτο, ασπρόμαυρο, περιλαμβάνει κείμενα επιστημόνων τα οποία αφορούν την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την εικονογραφία της εκκλησίας. Το δεύτερο, έγχρωμο, περιλαμβάνει πλήρη φωτογραφική καταγραφή της εκκλησίας. Το τρίτο είναι ένα παράρτημα, ασπρόμαυρο και αυτό, με τα σχέδια του θόλου και των άλλων τμημάτων της εκκλησίας, και με έναν κατάλογο όλων των τοιχογραφιών και της θέση όπου βρίσκεται η καθεμιά.

Και ενώ στο πρώτο τμήμα η προσέγγιση είναι αναλυτική και σχολιάζονται ενδελεχώς τα διάφορα ζητήματα που αφορούν στην εκκλησία και τις τοιχογραφίες της, στο δεύτερο, το φωτογραφικό, η προσπάθεια ήταν, μέσα από την οργάνωση του υλικού και το σχεδιασμό, να μεταφερθεί η εμπειρία μιας επίσκεψης στην εκκλησία. Σε κάποιες περιπτώσεις λεπτομέρειες φωτογραφιών μεγεθύνονται σε κλίμακα σχεδόν 1:1, αποκαλύπτοντας τις πινελιές του εικονογράφου, αλλά και μικρά στοιχεία των εικόνων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να δει κανείς, λόγω της θέσης τους, ψηλά στους τοίχους ή μέσα στο Ιερό. Σε άλλες περιπτώσεις, παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη σκηνή, εστιάζοντας την προσοχή στη σύνθεση ως σύνολο.

Το βιβλίο εκδόθηκε στα αγγλικά και στα ελληνικά, από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Είναι υφασματόδετο, με κουβερτούρα.