Τρελή Αιτιότης
Αν και ο Γλαύκος Κουμίδης είναι πιο γνωστός για το εικαστικό του έργο, η λογοτεχνική, ποιητική και κριτική του παραγωγή καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς του. Το βιβλίο συγκεντρώνει μια επιλογή από τη λογοτεχνική και ποιητική δουλειά του Κουμίδη και καλύπτει την περίοδο από το 1980 μέχρι το 2002. Στο πρώτο τμήμα, τα κείμενα συνοδεύονται από εικαστικά του έργα. Οι εικόνες κάποιες φορές είναι αναπαραγωγές των έργων, άλλες φορές δείχνουν μέρος από ένα έργο, ενώ άλλες έχουν τύχει επεξεργασίας για να δημιουργήσουν ένα «νέο έργο» για την έκδοση. Στο
δεύτερο τμήμα συγκεντρώνεται η ποιητική επιλογή, με ελάχιστες εικαστικές παρεμβάσεις. Για την έκδοση επιλέγησαν από τη μια στοιχεία (διαστάσεις, χαρτί, βιβλιοδεσία) που συναντιούνται συχνότερα σε καταλόγους τέχνης, ενώ από την άλλη χρησιμοποιήθηκαν τυπογραφικά στοιχεία πιο κοινά σε λογοτεχνικά βιβλία.

Glafkos-1Glafkos-2Glafkos-3Glafkos-4Glafkos-5Glafkos-6Glafkos-7Glafkos-8Glafkos-9Glafkos-10Glafkos-11Glafkos-12Glafkos-13Glafkos-14Glafkos-15