Λεόντιος Μαχαιράς. Εξηγήσεις δια αθύμησιν καιρού και τόπου
Η επιμελήτρια της έκδοσης, Νάτια Αναξαγόρα, επέλεξε αυτοτελείς ιστορίες από το «Χρονικό» του Λεόντιου Μαχαιρά, με στόχο μια γνωριμία με το σημαντικό αυτό έργο της κυπριακής γραμματείας. Τα αποσπάσματα συνοδεύονται με σχέδια του Λευτέρη Ολύμπιου εμπνευσμένα από τις ιστορίες αυτές. Η έκδοση είναι δίγλωσση. Το αγγλικό κείμενο είναι παρμένο από την έκδοση του R. M. Dawkins, η οποία βασίζεται κυρίως στο κείμενο του χειρογράφου της Βενετίας.

Exegeses Machaira-1Exegeses Machaira-2Exegeses Machaira-3Exegeses Machaira-4Exegeses Machaira-5Exegeses Machaira-6Exegeses Machaira-7Exegeses Machaira-8Exegeses Machaira-9