Το Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος
Έντυπο και πληροφοριακό υλικό
Πληροφοριακό υλικό για το συμπόσιο «Το αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος» που οργανώθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Το υλικό αποτελείται από πρόσκληση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αφίσα, ένα βιβλιάριο που περιέχει το πρόγραμμα και συνόψεις των παρουσιάσεων, και ένα αναδιπλούμενο έντυπο/αφίσα για μια παράλληλη έκθεση από τη συλλογή αφισών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Ο σχεδιασμός, που λειτούργησε συνεκτικά για όλα τα έντυπα, ήταν βασισμένος σε ένα ορθογώνιο σχήμα, αναφορά σε μια σκοτεινή σκηνή σε αναμονή της θεατρικής δράσης. Το σχήμα αυτό ενώνεται με τον τίτλο του συμποσίου και είτε περιέχει τον τίτλο του συγκεκριμένου εντύπου είτε λειτουργεί ως περίγραμμα για το καδράρισμα εικόνων. Όλα τα έντυπα εκτός από το αναδιπλούμενο, που τυπώθηκε σε τετραχρωμία για να αποτυπώσει χρωματικά τις αφίσες της έκθεσης, τυπώθηκαν σε ένα χρώμα.

Theater-1Theater-2Theater-3


Βιβλίο
Όλες οι παρουσιάσεις στο συμπόσιο και η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε συγκεντρώθηκαν σε έναν τόμο με τον ίδιο τίτλο. Το εξώφυλλο ακολουθεί το σκεπτικό της βασικής σχεδιαστικής ιδέας, αυτή τη φορά για να καδράρει την εικόνα της πρόσκλησης διαφορετικά. Ο σχεδιασμός για τις εσωτερικές σελίδες είναι βασισμένος σε ένα ευέλικτο σχεδιαστικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου γι’ αυτή τη σειρά βιβλίων.

Theater-4Theater-5Theater-6Theater-7Theater-8Theater-9Theater-10Theater-11Theater-12