περιγραφή

Το γραφείο σχεδιάζει για συμβατικά και ψηφιακά μέσα εστιάζοντας κυρίως στο βιβλίο. Ο σχεδιασμός αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργείται με βάση τα δεδομένα του κάθε πρότζεκτ. Η μικρή κλίμακα του γραφείου του επιτρέπει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη και να οργανώνει ομάδες από ειδικούς στον τομέα τους αναλόγως των εκάστοτε αναγκών.

Το γραφείο διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, συγγραφείς, πολιτιστικά ιδρύματα και άλλους.


επικοινωνία

Διεύθυνση

Παναγίας 27

Λευκωσία 1040

Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22 730 315

+357 99 680 344


Design / photography: Akis Ioannides
Programming: Request a Web

© 2015. Akis Ioannides
All rights reserved.

Published: January 2015
Last update May, 2023.