Λευτέρης Ολύμπιος. Λεοντίου Μαχαιρά Εξηγήσεις
Kατάλογος για την έκθεση του Λευτέρη Ολύμπιου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, το 2013. Στον κατάλογο παρουσιάζονται τα μεγάλα σχέδια που εκτέθηκαν στην έκθεση, μαζί με αναπαραγωγές όλων των σελίδων του τετραδίου ιχνογραφίας Α3 στο οποίο ο καλλιτέχνης είχε δουλέψει τα προσχέδια. Άξονας γύρω από τον οποίο κινήθηκε ο σχεδιασμός είναι το χαρτί και η αίσθηση που αφήνει ανάλογα με το βάρος του και τον τρόπο με τον οποίο είναι διπλωμένο, αναφορά στο υλικό που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης γι’ αυτή την ενότητα έργων.

Machairas-1Machairas-2Machairas-3Machairas-4Machairas-5Machairas-6Machairas-7Machairas-8Machairas-9Machairas-10Machairas-11Machairas-12Machairas-13Machairas-14Machairas-15