Η Αρμενική Γενοκτονία
Το βιβλίο εκδόθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή Μνήμης 100ής Επετείου της Αρμενικής Γενοκτονίας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Την ευθύνη του συντονισμού της έκδοσης είχε ο Βαρτκές Μαχτεσιάν. Το βιβλίο περιλαμβάνει 189 επιλεγμένα δημοσιεύματα από τις κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1894 έως 1923 τα οποία αφορούν τις βιαιότητες κατά του αρμενικού λαού εκ μέρους των Τούρκων κατά την περίοδο αυτή. Στις αριστερές σελίδες του βιβλίου αποτυπώνονται τα δημοσιεύματα ως είχαν και στις δεξιές τα κείμενα, ολόκληρα ή σε περίληψη, στη νεοελληνική, όπως και μετάφρασή τους στα αγγλικά. Τα δημοσιεύματα, που αποτελούν τον κύριο κορμό του βιβλίου, συνοδεύει εισαγωγικό κείμενο του δρα Αιμίλιου Σολωμού, χρονολόγιο των γεγονότων, χάρτης με τις τοποθεσίες και την έκταση των σφαγών, κατάλογος με τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει επίσημα την Αρμενική Γενοκτονία και ευρετήριο όλων των δημοσιευμάτων. Περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή φωτογραφιών από το Μουσείο-Ινστιτούτο Αρμενικής Γενοκτονίας, οι οποίες τεκμηριώνουν τα γεγονότα της περιόδου. Το βιβλίο αποτελεί μία σιωπηλή μαρτυρία και μια αιώνια υπενθύμιση για τις βιαιότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας.

Armenian Genocide 1aArmenian Genocide 2aArmenian Genocide 3aArmenian Genocide 4aArmenian Genocide 5aArmenian Genocide 6aArmenian Genocide 7aArmenian Genocide 8aArmenian Genocide 9aArmenian Genocide 10aArmenian Genocide 11aArmenian Genocide 12aArmenian Genocide 13a